Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : el-MAÂRİF (İbn Kuteybe’nin)
Şahıs Adı : Ebu Muhammed İbn Kuteybe Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineveri [276 h. 889 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İbn Kuteybe'nin (ö. 276/889) tarih ve ensâb ağırlıklı bilgiler içeren ansiklopedik eseri.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama