Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : MÜTTAKĪ-LİLLÂH
Şahıs Adı : Ebu İshak el-Müttaki-Lillah İbrahim b. Ca'fer b. Ahmed el-Abbasi [357 Şaban h. 968 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abbâsî halifesi (940-944).
Kaynaklar :İA.VIII.865; ZİRİKLİ.I.27;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama