Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : el-MÜZHİR
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr b. Muhammed es-Süyuti el-Hudayri el-Mısri eş-Şafii [911 h. 1505 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Celâleddin es-Süyûtî'nin (ö. 911/1505) lugat ilimlerine dair eseri.
Kaynaklar :KZ.II.1660;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama