Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Muhammed b. Ebû Bekir
Şahıs Adı : Ebu Abdillah el-Mütevekkil-Alellah Muhammed b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Abbasi [808 18 Receb h. 1406 9 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mısır Abbâsî halifesi (1362-1377, 1377-1383, 1389-1406).
Kaynaklar :ZİRİKLİ.VI.281;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama