Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : NÂBİGA el-CA‘DÎ
Şahıs Adı : Ebu Leyla Kays (Abdullah Hibban Hassan) b. Abdillah b. Udes en-Nabiga el-Ca'di el-Amiri [65 h. 685 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Muhadram şairlerden, sahâbî.
Kaynaklar :EI.VII.842-43; ZİRİKLİ.VI.58.(V).207; ÜSD.V.291-293; İSABE.III.537- 540; FERRUH.I.342; ZEYDAN.I.155;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama