Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : NÂBİGA eş-ŞEYBÂNÎ
Şahıs Adı : Abdullah b. Muharik b. Süleym en-Nabiga eş-Şeybâni [127 h. 745 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap şairi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.279; FERRUH.I.685-688; ZEYDAN.I.265;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama