Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil
Şahıs Adı : Abdülgani b. İsmail b. Abdilgani en-Nablusi ed-Dımaşki en-Nakşibendi el-Kadiri [1143 24 Şaban h. 1731 4 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sûfî, fakih, edip ve şair.
Kaynaklar :İA.I.66-67; İTA.II.384; EI.I.60; İBA.I.22; MLF.V.271-273; ZİRİKLİ. IV.32.158; M.FİLİSTİNİYYE.III.166;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama