Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : NADR b. ŞÜMEYL
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Nadr b. Şümeyl b. Hareşe el-Mazini et-Temimi [204 Zilhicce h. 820 Mayıs- Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap sözlük yazarı ve hadis âlimi.
Kaynaklar :EI.VII.873; MLF.XIII.101; ZİRİKLİ.VIII.357-358; ZEYDAN.II.173-174; FERRUH.II.173-174; TEZKİRE.I.314-15; GAYE.II.341; İNBAH.III.348;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama