Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : NÂFİ‘ b. ABDURRAHMAN
Şahıs Adı : Ebu Ruveym (Ebu Nuaym Ebu Abdillah Ebu Muhammed Ebü'l-Hasan Ebu Abdirrahman) Nafi' b. Abdirrahman b. Ebi Nuaym el-Leysi el-Medeni el-Kari [169 h. 785 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kırâat-i seb‘a imamlarından.
Kaynaklar :MA'RİFET.I.89-92; FİHRİST.42; GAYE.II.330-334; NEŞR.I.99.102.106.109; ZİRİKLİ.VIII.317-318.(5);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama