Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : NÂFİ‘
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Mevla İbn Ömer Nafi' b. Hürmüz (Sercis veya Kavus) el-Kureşi el-Adevi el-Medeni [117 h. 735 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abdullah b. Ömer'in âzatlı kölesi, tâbiî.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.VIII.319 (VIII) 5-6; TEZKİRE.I.99-100; KARAMAN.TARİH.71;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama