Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : NÂFİ‘ b. EZRAK
Şahıs Adı : Ebu Raşid İbnü'l-Ezrak Nafi' b. Ezrak b. Kays el-Hanzali el-Hanefi [65 h. 685 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hâricîler'in Ezârika fırkasının lideri.
Kaynaklar :İA.IX.31; TA'RİFAT.10; MÜBERRİD.HAVARİC.59-67.112; FARKLAR.73; MİLEL. I.118; Kam.İsl.I.77; ZİRİKLİ.(VII).351-352;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama