Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : NAHİYE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Osmanlılar'da coğrafî ve idarî bakımdan muayyen bir bölgeyi veya birimi ifade eden tabir.
Kaynaklar :İA.IX.37-39; PAKALIN.II.642; ML.IX.201;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama