Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : ÖKLİD
Şahıs Adı : Öklid (Euclides) [ h. m.ö. III. yüzyıl m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İlkçağ'ın en ünlü matematikçisi.
Kaynaklar :İBN CÜLCÜL.39; Kam.İsl.I.152; TARİHU'r-RİYAZİYYAT.100-106; VECDİ.I. 433-434; FEF 65;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama