Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Şahıs Adı : Ebu Hafs el-Melikü'l-Adil el-Eşec Ömer b. Abdilaziz b. Mervan el-Ümevi el-Kureşi [101 20 veya 25 Receb h. 720 5 veya 10 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Emevî halifesi (717-720).
Kaynaklar :İA.IX.462-465; EI X 821-822; HİHASAN.I.325; NEDVİ.24-53; MAVERDİ.16 70 86 vd; ML.IX 754; Kam.İsl.V.529; HİLYE.V.253; S.SAFVE.II.113; GAYE I.593; MUHADARA I.130; KARAMAN.İÇT.71; İBN SA'D.V.330-408; TEZKİRE.I 118-121;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama