Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ÖMER b. EBÛ REBÎA
Şahıs Adı : Ebü'l-Hattab (Ebu Hafs) İbn Ebi Rebia Ömer b. Abdillah b. Amr el-Mahzumi el-Kureşi [93 h. 711- 712 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Emevî döneminin ünlü aşk şairi.
Kaynaklar :İA.IX.461; EI X 822-823; FERRUH.I.535; ZEYDAN.I.283; MLF.VII.294; ZİRİKLİ.V.211 (52); KALAY.141; ML.V.523; Kam.İsl.V.523; EGANİ.I.25; GAL.I.189; HİZANE I 238; Şİ'R ve'ş-ŞUARA.II.457-462;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama