Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh,
Madde Adı : ÖMER
Şahıs Adı : Ebu Hafs el-Faruk el-Adil Ömer b. Hattab b. Nüfeyl el-Kureşi el-Adevi [23 26 Zilhicce h. 644 3 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hulefâ-yi Râşidîn'in ikincisi (634-644). (sahâbî)
Kaynaklar :İA.IX.468-471; EI X 818-821; H.İ.HASAN.I.207-252; Kam.İsl.IV.90;V.523 528; UİA.XIV/ II 207- 230; ML.IX.754-755; M.FİLİSTİNİYYE.III.328-329; İBN SAD.III. 265-376; ÜSD.IV 145-180; İSABE.II.518; TEZKİRE.I.5-8; ZİRİKLİ.V.203- 204; MAKALAT.FİHRİST.648; KARAMAN.İCT 21; İTKAN.I.33 99 100.166.II 4 III 7-8.IV.25.92.94.128.132-133 158-159.204; GAYE.I 591 vd ; VAKIDİ 5.722;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama