Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ÖMER HAYYÂM
Şahıs Adı : Ebü'l-Feth Gıyaseddin el-Hayyam Ömer b. İbrahim el-Hayyami en-Nisaburi [526 h. 1132 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İranlı âlim, şair ve filozof.
Kaynaklar :İA.IX.472-480; EI X 827-834; UİA.XIV-I.271; FF.V.490-491.584; GİS.II 91; TEİ.II 523 -530; GS.I.226-228; RE.I.437-440; SARTON.I.759-761; TETİMME.112-117; SUTER.112-113; TARİHU'r-RİYAZİYYAT.131-133; ZİRİKLİ (V) 38;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama