Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ÖMER b. HAFS
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer Hezarmerd Ömer b. Hafs b. Osman el-Mühellebi [154 15 Zilhicce h. 771 28 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ebû Ca‘fer el-Mansûr'un Sind ve İfrîkıye valisi.
Kaynaklar :İA.IX.466-467; ZİRİKLİ.V.202; ML.IX.754;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama