Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : ÖMER LUTFİ EFENDİ (ö. 1897)
Şahıs Adı : Bodrumlu Hacı Ömer Lutfi Efendi [1314 18 Zilkade h. 1897 20 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Osmanlı şeyhülislâmı. [18 Ocak 1889 - 4 Eylül 1891]
Kaynaklar :İ.SALNAMESİ.612; DANIŞMEND.V.158; ML.IX.756;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama