Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ÖMER b. MUHAMMED el-EZDÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Hüseyin İbn Dirhem Ömer b. Muhammed b. Yusuf el-Ezdi [328 h. 940 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :EI.S.386; YAKUT.XVI.67-70; BUĞYE.364; ZİRİKLİ.V.221.(59); SUTER.50;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama