Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ÖMER b. MUTARRİF
Şahıs Adı : Ebü'l-Vezir el-Katib Ömer b. Mutarrif b. Muhammed el-Abdi el-Mervezi [193 h. 809'dan önce m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :MLF.VIII.3;ZİRİKLİ.V.228;İRŞAD.XVI.71-73;EIR.I.395;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama