Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ÖMER FERRUH
Şahıs Adı : Ömer b. Abdirrahman b. Ömer Ferruh [1408 16 R.evvel h. 1987 8 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap dili ve edebiyatı, felsefe, tarih alanlarında eser yazan Beyrutlu âlim.
Kaynaklar :ADNAN el-HATİB "Ömer Ferruh" MMLADm.LXIII/1 (Dımaşk 1408/1988) s. 112-160; ZEYLÜ'l-A'LAM 143-144;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama