Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : PÂDİŞÂHÎ (sikke)
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Safevîler, Bâbürlüler ve Osmanlılar tarafından kullanılan bir çeşit gümüş para. (sikke)
Kaynaklar :İA.XI.281-282; PAKALIN.III.304; ML.XI.701;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama