Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : RÂBITA
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Müridin şeyhine gönlünü bağlaması ve onu düşünmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
Kaynaklar :PAKALIN.III.2; REVNAKOĞLU.B.210; Kam.İsl.II.457; ML.X.415; BAHAİYYE.39; RİSALE-i ES'ADİYYE.13;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama