Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : RADÎ el-ESTERÂBÂDÎ
Şahıs Adı : Radıyyüddin (er-Radi) Necmüleimme Muhammed b. Hasan el-Esterabadi el-Garavi es-Semnaki (es-Semnai) [688 h. 1289'dan sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sarf, nahiv, kelâm ve mantık âlimi.
Kaynaklar :EI.I.721; ZİRİKLİ.VI.317.(86); Kam.İsl.I.86;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama