Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : RÂFİZÎLER
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Başlangıçta Zeyd b. Ali'den ayrılan ilk İmâmîler'e, daha sonra bütün Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim.
Kaynaklar :İA.IX.593; İNTİSAR.13-15.21-28.37.48.50-55.76-80.88.93.100-101.111; T.MUTEZİLE.5 52 68.84.130; T.HANABİLE.I.33; DEYLEMİ.4.19.98; FARKLAR.37; MAKALAT.FİHRİST.672; Kam.İsl.II.473; MALATİ.18.158; TEDRİB.I.326.327; BAİS.101;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama