Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : RÂFİÎ, Abdülganî b. Ahmed
Şahıs Adı : Abdülgani b. Ahmed b. Abdilkadir er-Rafii el-Faruki [1308 14 Zilhicce h. 1891 21 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Suriyeli âlim, kadı ve edip.
Kaynaklar :MLF.V.270; ZİRİKLİ.IV.158; Kam.İsl.II.475;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama