Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : RÂFİÎ, Abdülkādir b. Mustafa
Şahıs Adı : Abdülkadir b. Mustafa b. Abdilkadir er-Rafii el-Faruki el-Hanefi [1323 7 Ramazan h. 1905 5 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi, Mısır müftüsü.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.170; MLF.V.306; Kam.İsl.II.475;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama