Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : RÂFİÎ, Abdülkerîm b. Muhammed
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım Abdülkerim b. Muhammed b. Abdilkerim er-Rafii el-Kazvini eş-Şafii [623 Zilkade h. 1226 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi.
Kaynaklar :GAL I 493-494 S I 678MLF.VI.3; Kam.İsl.II.475; SUBKİ.VIII.281-292; HÜSEYNİ.84; KARAMAN. TARİH.139; ZİRİKLİ.(IV).55;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama