Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir, İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : RÂGIB el-İSFAHÂNÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım er-Ragıb Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal el-İsfahani [V h. XI. yüzyılın ilk çeyreği m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müfessir, Arap dil âlimi ve ahlâk felsefecisi.
Kaynaklar :İA.IX.593; EI VIII 389-390; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVIII.120; İTKAN.III.10 IV 193; BTT.II.263-265; ML.X.438; ZİRİKLİ II 279 (255); MLF IV 59; Kam.İsl I 125 II 438 472;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama