Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : er-RAHBİYYE
Şahıs Adı : Ebu Abdillah İbnü'l-Mütefennine İbnü'l-Mütkıne (Mütakkıne) Muhammed b. Ali b. Muhammed er-Rahbi eş-Şafii [577 9 Zilkade h. 1182 16 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi İbnü'l-Mütefennine er-Rahbî'nin (ö. 577/1182) İslâm miras hukukuna dair manzum risâlesi.
Kaynaklar :GAL.I.490-491.676.S.I.675; ZİRİKLİ.VII.166; MLF.XI.47; Kam.İsl.II.506;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama