Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : SÂÂTÎ, Ahmed Fevzî
Şahıs Adı : Ahmed Fevzi b. Ahmed es-Saati ed-Dımaşki [1342 h. 1924 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Suriyeli din âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(I).197; MLF.II.47; GAL.S.III.384.436;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama