Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : SAATÇİ DEDE
Şahıs Adı : Tekirdağlı Derviş Saatçi Dede Ahmed Eflaki b. Seyyid Hamid Kırimi [1292 1 Safer h. 1875 9 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :Şule Gürbüz-Şinasi Acar YAPI 313 Aralık 2007 s. 96-101;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama