Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : SÂBÎ, Hilâl b. Muhassin
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan (Ebü'l-Hüseyin) Hilal b. Muhassin b. İbrahim es-Sabi el-Harrani [448 17 Ramazan h. 1056 28 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Büveyhîler dönemi tarihçisi.
Kaynaklar :İA X 8; EI III 387-388; ML X 801; ZİRİKLİ IX 94; Kam. İsl. IV 222; İ. HASAN III 400;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama