Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : SÂBÎ, Ebû İshak
Şahıs Adı : Ebu İshak İbrahim b. Hilal b. İbrahim es-Sabi el-Harrani [384 12 Şevval h. 994 19 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sâbiî inancına mensup kâtip, risâle yazarı, şair ve tarihçi.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVI.523; EI.VIII.674 nr. 7; FİHRİST.149; YAKUT.II.20; VAFİ. VI.158; VEFEYAT.I.52-54; ŞEZERAT.III.106; GAL.S.I.153; ZİRİKLİ.I.73 (78);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama