Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : SÂBİT b. HAZM
Şahıs Adı : Ebü'l-Kasım Sabit b. Hazm b. Abdirrahman el-Avfi es-Sarakusti el-Endelüsi [313 Ramazan h. 925 Kasım - Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis hâfızı ve lugat âlimi.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.XIV.562-563; ZİRİKLİ.II.80; Kam.İsl.I.531;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama