Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : SÂBİT b. KAYS b. HATÎM
Şahıs Adı : Ebu Ömer (Ebu Musa) Sabit b. Kays b. Hatim el-Ensari ez-Zaferi [41 h. [661'den sonra] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sahâbî.
Kaynaklar :İSABE.I.194-195;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama