Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : SÂBİT b. KURRE
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Sabit b. Kurre b. Zehrun (Mervan) es-Sabi el-Harrani [288 26 Safer h. 901 19 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Matematik, astronomi, mekanik ve tıp âlimi, filozof ve mütercim.
Kaynaklar :İA.X.14-15; UİA.XV-I.267; ŞEZERAT.II.196; TARİHÜ'r-RİYAZİYYAT.173; SUTER.34-38; ML.X.802; Kam.İsl.532; ZİRİKLİ.II.81 (98); MLF III 101-102;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama