Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : SÂBİT KUTNE
Şahıs Adı : Ebü'l-Ala Kutne Sabit b. Ka'b b. Cabir el-Ateki [110 h. 728 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :ZİRİKLİ.II.82 (98); Kam.İsl.I.532; ZEYDAN.I.310; FERRUH.I.640;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama