Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : SÂBİT b. SİNÂN
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Sabit b. Sinan b. Sabit el-Harrani es-Sabi [365 h. 975- 976 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Tarihçi, hekim ve matematikçi.
Kaynaklar :SUTER.59; Kam.İsl.I.532; ML.X.803; GAS.VI.163; UYUNÜ'l-ENBA.295; ZİRİKLİ.II.81 (98); ŞEZERAT.I.197;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama