Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : SABÂ-yı KÂŞÂNÎ
Şahıs Adı : Meliküşşuara Feth Ali Han Saba-yı Kaşani [1238 h. 1823 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İranlı şair.
Kaynaklar :GS.III.181-186; RE.II.454-455; SN.I.20-28; FS.329-330;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama