Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Dinler Tarihi,
Madde Adı : SÜV‘
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Kur'ân-ı Kerîm'de Nûh kavminin taptığı belirtilen ve Câhiliye döneminde de tapınılan putlardan biri.
Kaynaklar :K.KERİM.NUH:23; KÖKSAL.VIII.353; MİLEL.1235; İBN KELBİ.28-29.36.48. 50.92;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama