Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : SÜYÛRÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Cemalüddin Fazıl-ı Mikdad b. Abdillah b. Muhammed es-Süyuri el-Hilli el-Esedi [826 h. 1423 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şiî âlimi.
Kaynaklar :MÜFESSİRUN.II.465-67 ?; SERKİS.II.1772-73; KZ.II.1517-18; GAL.II.213. S.II.209; İRŞADÜ't-TALİBİN.8-21; A'YANÜ'ş-ŞİA.X.134; ZİRİKLİ.VIII.207 ;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama