Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı, Kelam,
Madde Adı : SÜYÛTÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr b. Muhammed el-Hudayri eş-Şafii el-Mısri es-Süyuti [911 19 C.evvel h. 1505 18 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Tefsir, hadis, fıkıh, tarih, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Kaynaklar :İA.XI.258-263; KALAY.62; ZEYDAN.III.244; SUTER.186; ZİRİKLİ.IV.71-73 (III) 301-302; MLF.V.128;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama