Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : es-SÜNEN (Dârimî’nin)
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman b. Fazl ed-Darimi et-Temimi es-Semerkandi [255 8 Zilhicce h. 869 17 Kasım m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî'nin (ö. 255/869) bilinen sünenlerin en eskisi olan eseri.
Kaynaklar :GASA.172;KZ.II.1007; Kam.İsl.III.528; BUSTAN.53;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama