Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : SÜRREMERRÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Muzaffer Cemalüddin Yusuf b. Muhammed b. Mes'ud es-Sürremerri el-İbadi el-Ukayli el-Hanbeli [776 h. 1374 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IX.331-332; TEZKİRE.ZEYL.160-166; MLF.XIII.332; Kam.İsl.III 314; GAL.II.209.S.II.204;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama