Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : SÜVEYD b. GAFELE
Şahıs Adı : Ebu Ümeyye Süveyd b. Gafele b. Avsece el-Cu'fi el-Kufi [80 h. 699 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Muhadramûndan olan muhaddis.
Kaynaklar :İSABE.II.100; A'LAMÜ'n-NÜBELA.IV.69-73; TEZKİRE.I.53; S.SAFVE.III.21; HİLYE.IV.174; İBN HACER.IV.274; İBN SA'D.VI.68; ZİRİKLİ (III) 145-146 ;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama