Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : SÜVEYDÎ, Abdurrahman b. Abdullah
Şahıs Adı : Ebü'l-Hayr Zeynüddin Abdurrahman b. Abdillah b. Hüseyin es-Süveydi el-Bağdadi eş-Şafii [1200 1 R.ahir h. 1786 1 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Iraklı âlim, tarihçi ve edip.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.87 (III) 314; Kam.İsl.III.577;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Madde EK CİLTTE yayımlanacaktır.
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama