Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : SÜVEYDÎ, Ali b. Muhammed Saîd
Şahıs Adı : Ebü'l-Meali Ali b. Muhammed Said b. Abdillah es-Süveydi el-Bağdadi eş-Şafii [1237 27 Receb h. 1822 19 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis ve fıkıh âlimi, tarihçi ve edip.
Kaynaklar :MLF.VII.200; ZİRİKLİ.V.170 (17);
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama