Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : SÜVEYDÎ, Muhammed Emîn
Şahıs Adı : Ebü'l-Fevz Muhammed Emin b. Ali b. Muhammed Said es-Süveydi el-Bağdadi [1246 h. 1831 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Akaid, fıkıh, tasavvuf ve tarih alanlarındaki eserleriyle tanınan Bağdatlı âlim.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.VI.267; MLF.IX.76-77;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama